O FIRMIE

OFERTA

PRZETARGI

KONTAKT


Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o.o. w Iławie,

ul. Jagiellończyka 16


WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO WYNAJMU LOKALI MIESZKALNYCHZ ZASOBÓW SPÓŁKI ITBS - ZGLLp.

Najemca

Lokal

Pow. lok. (m2)

Koszt partycypacji

Wartość kaucji

1.

Sobiech Krystyna

ul. Skłodowskiej 2B/28

29,85

32.811 zł

3.224 złLista rezerwowa:

  1. Pan Marian Nogal


Odwołania od decyzji Komisji do Rady Nadzorczej Spółki można składać w ciągu 7 dni od daty wywieszenia listy, za pośrednictwem Prezesa Spółki, tj. do dn. 07.11.2016 r.


Wywieszono na tablicy ogłoszeń ITBS - ZGL w dniu 31.10.2016 r.Podpisał

Prezes Zarządu

mgr Zbigniew PawłowskiIławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Zarząd Gospodarki Lokalami Sp. z o.o. w Iławie


OGŁASZA

nabór przyszłego najemcy na wolny lokal mieszkalny

w budynku przy ul. Skłodowskiej 2B/28 o pow. 29,85 m2 położony na poddaszu na czwartym piętrze budynku, składający się z jednego pokoju z aneksem kuchennym, łazienki z w.c., przedpokoju i garderoby wymagane wpłaty: partycypacja: 32.811 zł, kaucja 3.224 zł

Warunkiem uzyskania najmu lokalu jest:

brak tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie miasta Iława,

uzyskiwanie dochodu przewidzianego ustawą o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,

wniesienie partycypacji w wysokości 30% wartości odtworzeniowej lokalu oraz kaucji w wysokości 12-krotnego czynszu.

Pierwszeństwo najmu mają osoby:

zwalniające lokal komunalny, w tym lokal w budynku przeznaczonym do rozbiórki,

zatrudnieni lub zameldowani na terenie miasta Iławy.Termin składania deklaracji do 21.10.2016 r.Osoby zainteresowane najmem prosimy o zgłoszenie się do biura Spółki przy ul. Jagiellończyka 16 w Iławie pok. 108 celem wypełnienia druku deklaracji w terminie do dnia 21.10.2016 r.

Bliższe informacje można uzyskać w tut. spółce w pokoju 108 /tel. 89 648-45-35 wew. 120/.Prezes Zarządu

mgr Zbigniew PawłowskiIławskie Towarzystwo Budownictwa SpołecznegoZarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o.o. w Iławie powstało w 1999r. w wyniku przekształcenia Miejskiego Zarządu Gospodarki Lokalami w Iławie. Głównym udziałowcem jest Gmina Miejska Iława posiadająca aktualnie 1694 udziały – drugim Gmina Kisielice – 5 udziałów. Podstawowym zadaniem Spółki jest budowa domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Do chwili obecnej Spółka wybudowała 4 budynki mieszkalne wielorodzinne o 134 mieszkaniach, 3 lokalach użytkowych i 22 garażach: przy ul. Ostródzkiej 48E i 48G, Jagiellończyka 16A, Skłodowskiej 2A.

Rozpoczęto budowę kolejnego 28-rodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Skłodowskiej 2B w Iławie. Głównym wykonawcą jest Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane „IPB” Sp. z o.o. w Iławie. Planowy termin oddania budynku do użytku – 30.04.2007r. Na realizację czeka następny budynek 26-rodzinny przy ul. Skłodowskiej – Spółka posiada już pozwolenie budowlane, a wniosek o kredytowanie został pozytywnie zaopiniowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego i przyjęty na ogólnopolską listę kredytów.

W najbliższych planach Spółki jest przygotowanie dokumentacji technicznej i przystąpienie do budowy zespołu budynków mieszkalno-usługowych na zapleczu siedziby Spółki w Iławie przy ul. Jagiellończyka na terenie dotychczas zajętym przez Zakład Komunikacji Miejskiej. Stało się to realne z uwagi na uzyskanie przez ZKM nowej lokalizacji poprzez wykupienie przez władze miasta bazy warsztatowej od ZPZ w Iławie przy ul. Wojska Polskiego na potrzeby tego zakładu.

Wszystkie efekty budownictwa społecznego ITBS-ZGL Sp. z o.o. w Iławie zawdzięcza władzom miasta konsekwentnie realizującym zapisy zawarte zarówno w strategii rozwoju miasta jak i w wieloletnim programie gospodarowania zasobami mieszkalnymi miasta w latach 2004-2010.

Spółka otrzymuje tereny pod budowę drogą aportu, dzięki zaś zapisom w uchwałach budżetowych miasta są one uzbrajane w urządzenia infrastruktury technicznej.

Oprócz tej działalności ITBS uprawnione jest do budowy mieszkań i lokali użytkowych ze środków przyszłych właścicieli – pierwsze efekty to 2 mieszkania i 3 lokale użytkowe przy ulicy Jagiellończyka 16A. Spółka zarządza też nieruchomościami nie stanowiącymi jej własności. Aktualnie w zarządzie ITBS jest 39 budynków ze 100% udziału Gminy, 65 budynków (Wspólnot Mieszkaniowych) z udziałem Gminy oraz 6 innych.

Biorąc pod uwagę jeszcze majątek Spółki – w jej zarządzaniu znajduje się 2153 mieszkań o łącznej powierzchni 102 062m
2.

Własnością Spółki jest 2 segmentowy biurowiec przy ulicy Jagiellończyka 16 o powierzchni 1401m
2, gdzie obok siedziby ITBS znalazło lokum szereg firm oraz 5 biur parlamentarnych.

Spółka znajduje się w dobrej kondycji finansowej uzyskując od kilku lat nieznaczny zysk, a badanie bilansów przez biegłych rewidentów wypada korzystnie dla firmy.

Spółka ciągle doskonali jakość swej pracy. Potwierdzeniem tego jest uzyskanie w czerwcu 2005r. certyfikatu zarządzania jakością ISO 9001-2001.


2003-2016 ITBS ZGL Sp. z o.o.